..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: BIP / - BIP logo ::..
BIP
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

* Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

* Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
* Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”